Resultaten voor Platform Onderwijs

Platform Onderwijs
 
POF-Online facilitaire vakbeurs voor het hele onderwijs.
25 april 2018. Na twee intensieve dagen is de eerste editie van Platform Onderwijs Facilitair een feit. Met veel enthousiasme in het team is het evenement afgesloten. De unanieme mening van alle betrokken partners en exposanten is dat het Platform meer bezoekers verdient.
website seo checklist
Platformdag Passend Onderwijs mbo.
Het Platform Passend Onderwijs mbo organiseert samen met MBO raad een platformdag over passend onderwijs. Cindy Teunissen verzorgt hier een workshop over het nieuwe, gratis te downloaden, Protocol Dyslexie mbo Teunissen, Scheltinga, de Groot van Druenen, 2017. Dit protocol geeft mbo-instellingen praktische handreikingen voor screening, diagnostisering en begeleiding binnen de context van Passend Onderwijs passende begeleiding voor elke individuele student met dyslexie.
Ban
Het platform onderwijs2032: hun eerste advies.
Voorspellen is moeilijk, en de visie die het platform tentoonspreidt lijkt vooral meer Onderwijs2015 dan Onderwijs2032 te zijn. Het is prijzenswaardig dat, hoe behoedzaam ook, concrete veranderingen in het onderwijs worden voorgesteld, maar het zou het platform sieren als zij daarbij een duidelijker besef van de onderwijshistorie zou tonen en wat meer wetenschappelijk tewerk zou gaan.
Platform Onderwijs Facilitair.
Meer informatie, zoals over hoe je je instellingen kunt aanpassen, vind je hier: cookiebeleid. Lid worden van of aanmelden bij Facebook. E-mailadres of telefoonnummer. Wil je lid worden van Facebook? Nederlands Français France English US Español Português Brasil. Privacy Gebruiksvoorwaarden Adverteren Jouw advertentievoorkeuren Cookies. Platform Onderwijs Facilitair.
Het Platform.
Daarnaast wil het platform een portaal zijn, waar de onderwijswereld terecht kan met al haar vragen die samenhangen met onderwijshuisvesting in de meest brede zin. Door de wisselwerking met het onderwijsveld, streeft het platform er voorts naar om de professionaliteit bij haar opdrachtgevers te bevorderen. Adviseurs met passie voor het onderwijs.
Visie op onderwijs 2032.
Op 23 januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over de inhoud van toekomstgericht onderwijs. Platformvoorzitter Paul Schnabel lichtte het advies toe en overhandigde het aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie ook de samenvatting van de presentatie.
SPV: Stichting Platforms VMBO.
Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen. Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie.
Europees Platform Wikipedia.
Europees Platform werd in 1990 als stichting opgericht met als doel de internationalisering van het Nederlandse onderwijs te versterken op scholen voor primair en voortgezet onderwijs en initiële opleidingen voor leraren. In 2015 fuseerde de stichting met Nuffic. De stichting werd in 1990 opgericht als Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs.
Cookies op AD.nl AD.nl.
We zorgen dat jij niet telkens dezelfde artikelen of advertenties ziet en dat advertenties bij ons en op andere sites passen bij jouw interesses. Verder zorgen cookies van derde partijen dat je artikelen kunt delen via sociale media en dat je op onze website filmpjes kunt bekijken.

Contacteer ons