Resultaten voor definitie platform

definitie platform
 
De technische architectuur van healthdata.be healthdata.be.
De software component HD4DP bevat zelf geen technische omschrijving van de variabelen, waardelijsten, validatieregels, logica, instructies helptekst, van de wetenschappelijke projecten. Deze specificaties worden door het healthdata.be-team in een technische data collectie definitie vertaald, en gepubliceerd in een centrale digitale cataloog van data collectie definities. Deze cataloog staat in real-time verbinding met de lokale software component HD4DP. De data collectie definities worden eveneens als technische documentatie gepubliceerd op http//www.healthdata.be/dcd/.: De gegevensverstrekker verzendt de gegevens naar ehBox codage. Het eHealth-platform zorgt voor de codering van het INSZ Identificatienummer van de Belgische sociale zekerheid van de data subject patiënt waarvoor gegevens worden ingezameld, samen met enkele andere gegevens. Hiertoe wordt eenzelfde algoritme gebruikt voor alle projecten die door het healthdata.be-project worden geoperationaliseerd. De medisch-wetenschappelijke gegevens worden geëncrypteerd t.o.v. Vervolgens worden de gegevens via ehBox doorgestuurd naar het healthdata.be platform.
argenta
Online platformen veroveren de wereld ManagementSite.
Betekenis: het platform als digitaal businessmodel. Een platform is volgens futuroloog Maurits Kreijveld een digitaal gedreven organisatiemodel ecosysteem dat gebruik maakt van gestandaardiseerde organisatiebouwstenen: technologie, infrastructuur, communicatie, werkafspraken, standaarden, protocollen, etc. In een platform worden onder regie van een platformaanbieder, organisaties, functies en competenties geïntegreerd die nodig zijn om producten en diensten te leveren aan eindgebruikers.
cilinderslot bijbestellen
Het platform: wat is het, en hoe gebruik je het? Management Impact.
Om in steeds wisselende combinaties te kunnen samenwerken en om een digitaal businessmodel te bouwen, hebben de spelers in een digitaal ecosysteem een structuur nodig die de samenwerking ondersteunt en die de coördinatie van activiteiten tussen de spelers, de werkverdeling, faciliteert: een platform. De definitie van een platform is een digitaal en smart organisatiemodel dat gebruikmaakt van een gedeelde basis van gestandaardiseerde organisatiebouwstenen: technologieën, infrastructuren, afspraken, competenties en standaarden of protocollen op basis waarvan meerdere toepassingen kunnen worden ontwikkeld.
student aan huis
Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Patiëntenvoorlichting.
Definitie: wat is patiëntenvoorlichting? Formeel definiëren we patiëntenvoorlichting als een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude en gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze.
gymnastiek den haag
Grote bedrijven lobbyen voor nieuwe definitie van lobbyen FTM.
Volgens de ngo zouden volgens de nieuwe definitie veel minder activiteiten onder de nieuwe lobbyregels vallen. Vicky Cann van ALTER-EU stelt dat dit onder andere geldt voor indirecte lobbyactiviteiten: die worden straks niet als interactie aangemerkt. Cann: Als dat wel het geval was, dan zou er geen reden zijn om de definitie aan te passen.
webinar
Content Services Platforms: 5 dingen die we van deze nieuwe definitie kunnen opsteken.
naar een nieuwe Content Services Platform definitie.: A content services platform is a set of services and microservices, embodied either as an integrated product suite or as separate applications that share common APIs and repositories, to exploit diverse content types and to serve multiple constituencies and numerous use cases across an organization.
SEO
Wat is geletterdheid? Centrum voor Basiseducatie.
Bij de opmaak van de strategische en operationele doelstellingen werden meer actoren uit de praktijk en enkele sleutelorganisaties betrokken. De uitkomst is een tweede plan dat loopt van 2012 tot 2016. Op het platform geletterdheid vind je een overzicht van de recente realisaties en producten.
tapijt leenbakker
Wat is Salesforce.com? Vandevelde Jan.
Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie. De definitie volgens Salesforce is dan als volgt.: Customer Relationship Management CRM is een model of werkwijze die je in staat stelt om interacties bij te houden zoals.: meetings en/of afspraken. en zelfs sociale mediakanalen. met verschillende bedrijfsrelaties prospects, klanten, leveranciers, partners, etc met het oog op.: realisatie van meer verkoop. realisatie van meer omzet. bieden van ondersteuning. Het grote voordeel is dat iedereen binnen het bedrijf met hetzelfde platform werkt en dus ook met dezelfde data.
goosevpn.com
Wat is een contentplatform nu precies? Mediaforta BlogMediaforta Blog.
Enige voorwaarde is dat je ook hier de zelfpromotie blijft schuwen. Mediazine van Media Markt staat vol content geschreven door journalisten, maar digitaal kan je op elk besproken product doorklikken naar de website. Toch mag je zon platform niet per definitie in een van klassieke vormen duwen.
fulfilment

Contacteer ons