Resultaten voor provinciebestuur

provinciebestuur
 
Home Provincie Antwerpen.
Samen met de boswachter zoeken we sporen van nieuw leven op Hoge Mouw. Heb je een goed idee voor het Antwerpse platteland, maar ben je nog op zoek naar inspiratie, middelen, partners, bijkomende expertise, of ben je al benieuwd naar wat de volgende programmaperiode in petto heeft?
tms software
FedOS Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg.
Zaterdagplein 6 1000 Brussel. Tel: 02 218 27 19 Fax: 02 219 98 43 info@fedos.be. Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg. Wie zijn we. De Vriendenkring Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg is in 1986 gestart met een eigen werking. De samenstelling van de groep is zeer uiteenlopend.
magnesium
Provinciebestuur van Limburg, Universiteitslaan 1 3500 HASSELT.
Inlichtingen over de inrichtende macht. Provinciebestuur van Limburg. Zijn deze gegevens niet correct? Adressen van scholen en centra. Websites voor of over onderwijs. Wetgeving en omzendbrieven: Edulex. Over Onderwijs en Vorming. Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid.
https://www.businesscateringservices.nl/
Home.
Europa, buiten Europa, mondiale solidariteit. Bestuur en regio. Het provinciebestuur, wat doet het provinciebestuur, wat doet het provinciebestuur niet meer, Oost-Vlaanderen in cijfers. 09 267 70 00. Volg ons op. In deze nieuwsbrief lees je maandelijks het meest recente nieuws.
lening aanvragen
Over de provincie Provincie Antwerpen.
Het provinciebestuur kent een departementale opbouw. In elk van de elf departementen zitten die diensten samen die inhoudelijk nauw verwant zijn. De provinciegriffier Danny Toelen staat aan het hoofd van de provinciale administratie, hij vormt het scharnier tussen beleid en administratie.
Provinciebestuur.
Provincie Limburg legt ingebuisde Winterbeek opnieuw open in Hoeselt. woensdag, 29 november 2017. Als grootste waterbeheerder in Limburg bindt het provinciebestuur voortdurend de strijd aan tegen wateroverlast. Om overstromingen tegen te gaan in Hoeselt, krijgt de Winterbeek een nieuwe, open bedding.
Provinciebestuur in het kort.
Wat doet het provinciebestuur? Het provinciebestuur voert taken uit in opdracht van andere overheden bv. het uitreiken van milieuvergunningen, bouwvergunningen, natuurvergunningen., Het provinciebestuur heeft veel eigen taken en bevoegdheden op maat van de provincie: het uitbouwen van provinciale scholen, toerisme, bescherming van het milieu, enz.
Provinciebestuur.
Maar boven alles wil het provinciebestuur het bestuur zijn van àlle Limburgers en een eigen beleid ontwikkelen voor alle Limburgers. Het provinciebestuur is ondanks de overheveling van het persoonsgebonden beleid nog steeds op diverse vlakken actief: onderwijs, economie, milieu en natuur, wonen, G-sport, toerisme, ruimtelijke ordening, mobiliteit, landbouw en plattelandsontwikkeling, waterlopen heel wat essentiële taken waar je als burger rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgt.
Deputatie provinciebestuur Wikipedia.
1 Oorspronkelijk werd een vermindering naar vijf in het decreet voorzien, maar dit werd aangepast in 2017 nog voor dit in werking kon treden in 2018. De Waalse provincies met minder dan 750.000 inwoners Waals-Brabant, Namen en Luxemburg hebben vier gedeputeerden, de provincies met meer inwoners Henegouwen en Luik tellen er vijf.

Contacteer ons