Meer resultaten voor provinciebestuur

provinciebestuur
 
Home.
Vergunningen, energie, klimaat, mobiliteit, bouwen en wonen, platteland, waterlopen, ruimtelijke planning, natuur en milieu, gezinsbelasting. Werken en ondernemen. Werken, ondernemen, landbouw. Europa, buiten Europa, mondiale solidariteit. Bestuur en regio. Het provinciebestuur, wat doet het provinciebestuur, wat doet het provinciebestuur niet meer, Oost-Vlaanderen in cijfers.
vochtbestrijding
Provincie West-Vlaanderen.
Provinciebestuur West-Vlaanderen Wenst u dit beeld in hoge resolutie te bekomen en/of te publiceren, neem dan contact op met het Provinciebestuur via mediadatabank@west-vlaanderen.be. Expo CWRM in De Palingbeek. Contactgegevens, provincieraad, bestuur en beleid, streekhuizen, vacatures, wat doet de provincie, cijfers over jouw stad of gemeente.,
leningen
Provinciebestuur Provincie Antwerpen.
De provincieraad maakt de belangrijkste beleidskeuzes voor de provincie Antwerpen. Het provinciebestuur kent een departementale opbouw. In elk van de elf departementen zitten die diensten samen die inhoudelijk nauw verwant zijn. De provinciegriffier Danny Toelen staat aan het hoofd van de provinciale administratie, hij vormt het scharnier tussen beleid en administratie.
wa
Deputatie provinciebestuur Wikipedia.
1 Oorspronkelijk werd een vermindering naar vijf in het decreet voorzien, maar dit werd aangepast in 2017 nog voor dit in werking kon treden in 2018. De Waalse provincies met minder dan 750.000 inwoners Waals-Brabant, Namen en Luxemburg hebben vier gedeputeerden, de provincies met meer inwoners Henegouwen en Luik tellen er vijf.
Wat doet het provinciebestuur.
Wat doet het provinciebestuur. Wat doet het provinciebestuur. Bekijk het bestuursakkoord 2013-2018. Meerjarenplan, budget en jaarrekening. Meerjarenplan, budget en jaarrekening. Gezinsbelasting en bedrijfsbelasting. Een bestuursdocument inkijken. Een klacht indienen. Wat is piva eGov, ICT, GIS, strategisch digitaliseren, informatieveiligheid, raamcontracten, archief en informatiebeheer.
Het provinciebestuur.
Agenda, taken en bevoegdheden, wie. Samenstelling provincieraad, fracties en commissies, verenigingen. Wat doet de provincieraad? Taken en bevoegdheden, agenda en schriftelijke vragen provincieraadsleden. Taken van de gouverneur. Contacten provinciale diensten. Rondleiding door een gids. Bekijk wat de Provincie allemaal doet.
Provinciebestuur in het kort.
Provinciebestuur in het kort. Op deze pagina van de website vind je alle basisinformatie over zowel het provinciebestuur als over Limburg zelf. Handig als je bijvoorbeeld een spreekbeurt wilt houden over Limburg of gewoon de provincie Limburg beter wilt leren kennen.
Provinciebestuur.
Het provinciebestuur is ondanks de overheveling van het persoonsgebonden beleid nog steeds op diverse vlakken actief: onderwijs, economie, milieu en natuur, wonen, G-sport, toerisme, ruimtelijke ordening, mobiliteit, landbouw en plattelandsontwikkeling, waterlopen heel wat essentiƫle taken waar je als burger rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgt.
Provinciebestuur van Limburg, Universiteitslaan 1 3500 HASSELT.
Inlichtingen over de inrichtende macht. Provinciebestuur van Limburg. Zijn deze gegevens niet correct? Adressen van scholen en centra. Websites voor of over onderwijs. Wetgeving en omzendbrieven: Edulex. Over Onderwijs en Vorming. Dit is een officiƫle website van de Vlaamse overheid.

Contacteer ons